APPLY
IELTS GRAMMAR

• 99 lỗi sai thường gặp
• Giải thích chi tiết, dễ hiểu
• Được giải đáp khi đọc sách
• Phù hợp học viên người Việt

GIỚI THIỆU SÁCH

Bạn nhận được gì sau khi đọc cuốn sách này?

Khắc phục lỗi sai
học viên Việt thường gặp
Viết tự tin
không sợ mắc lỗi
Hiểu rõ ngữ pháp
hơn rất nhiều
Đạt điểm IELTS 
speaking, writing cao hơn

BÀI MẪU

Để mua sách, bấm vào

đây

để quay về trang chính.